Mitglied im Aktionskreis Energie
Mario Wüstenhagen ist Mitglied
im Aktionskreis Energie